събота, октомври 22, 2011

Върви си...
Ти си само сянка,
Един безличен силует
Ще търся образа ти нежен в
лицето на Човек!

- Гергана Серафимова.

(!!!)