събота, февруари 11, 2012

Из тълковния речник...

непринуден - Който не съдържа или не изразява принуда, усилие; свободен, естествен. Непринудена усмивка. Непринудено поведение. // същ. непринуденост, непринудеността, ж.

Толкова съм забравила значението на тази дума днеска...

Няма коментари: