вторник, декември 08, 2009

Fortune Teller.

Когато питах Уинампа коя песен ще описва днешния ден, ми пусна Dead Gardens.
Това как да го приема?!

Днес имам класно по литература, за което изобщо не съм учила. Но пък аз кога ли съм учила по литература. Не намирам смисъл просто. Колкото и анализи да прочета, това ще са чужди мнения, които няма да променят по никакъв начин моето собствено. А аз много държа на мнението си.

Правило номер едно - Намирай библейски мотиви даже там, където ги няма.

Моля? Това просто НЯМА да се случи. Ами ако не бях християнка, а нещо друго? Щеше ли да ми е приятно да се мъча да разтеглям лукуми около мъченията наа Иисус и да ги сравнявам с обесването на Левски?
Едва ли.

Аз както съм си атеистка не ми е много приятно, пък какво оставаше, ако бях ... и аз не знам каква вече.

Забелязали ли сте, че когато някой отрича нещо (не говоря само за религия) обикновено го познава по-добре от тези, които го вярват?
Това не е случайно. Един интелигентен човек не би посмял да отрече нещо, без да го разучи обстойно. По тази логика има известен шанс да познавам християнството по-добре от онези, които ме наричат сатанистка.

Аз трябва да се изнижа леко, така че до когато.

Няма коментари: